fbpx

Page creation

Create your business page, post your logo, portfolio, contact information, etc.

Frequently Asked Questions

Each User can create one free business page. :

You can also use paid packages to create several business pages . For example, when you do translations and teach foreign languages, you can create 2 business pages: translation and courses in sections.

The business page is valid for 365 days, after which you can reconfirm it for free.

Կարող եք հրապարակել ձեր պորտֆոլիոն, լոգոն, ընտրել էջի նկարը, տեղադրել հղումները դեպի սոցիլական ցանցեր, ձեր վեբ կայքը և այլ կոնտակատային տվյալներ: Կարևոր է նաև նշել ձեր կարգավիճակը ( internship, freelance, ԱՁ կամ ՍՊԸ ), մասնագիտությունը, հմտությունները, գրել ձեր աշխատանքային փորձի, հմտությունների, առավելությունների մասին և այլն :

Files in .pdf .jpg .png formats are allowed. For example, you can use .png or .jpg files for your portfolio and .pdf files for your resume. The maximum upload limit for each file is 6 megabytes. :

Any new page created is checked. It usually takes 20 to 30 minutes to validate the page. After the validation, you will receive an email when your business page is published. 

Um eine verifizierte Seitenmarkierung zu erhalten, müssen Sie uns ein beliebiges Dokument schicken, das die auf Ihrer Seite ausgefüllten Informationen bestätigt. Sie können es an die Verifizierungsseite senden.

You can receive emails to the email address associated with your website account.

en_USEnglish