fbpx

Creating a business page

Ստեղծեք ձեր բիզնես էջը, որը կգովազդվի 18 երկրում:

arm digital հայկական թվային հարթակ
Frequently Asked Questions

To register, you need to select a section and register with your email. (login and password will be sent to your email address. Also check the SPAM section) , after which you will be able to see what your business page looks like before publishing. You can make changes to your page at any time.

Each User can create one free business page. :

You can also use paid packages to create several business pages . For example, when you do translations and teach foreign languages, you can create 2 business pages: translation and courses in sections.

Բիզնես էջի ժամկետը 30 օր է, որի ժամկետը լրանալուց հետո, այն կարող եք անվճար վերահաստատել:

You can post your portfolio, logo, choose a page image, post links to social networks, your website and other contact information. You can also indicate your status (freelancer, part-time entrepreneur or company ), profession, skills, write about your work experience, skills, benefits, etc.

Files in .pdf .jpg .png formats are allowed. For example, you can use .png or .jpg files for your portfolio and .pdf files for your resume. The maximum upload limit for each file is 6 megabytes. :

Any new page created is checked. It usually takes 20 to 30 minutes to validate the page. After the validation, you will receive an email when your business page is published. 

ARM Digital թվային հարթակը անվճար գովազդում է բիզնես էջերը հետևյալ երկրներում՝ Armenia, ԱՄՆ, Կանադա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Միացյալ Թագավորություն, Իսպանիա, Պորտուգալիա, Իտալիա, Լեհաստան, Բելառուս, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան և Իրան:

Um eine verifizierte Seitenmarkierung zu erhalten, müssen Sie uns ein beliebiges Dokument schicken, das die auf Ihrer Seite ausgefüllten Informationen bestätigt. Sie können es an die Verifizierungsseite senden.

You can receive emails to the email address associated with your website account.

Կայքի առաջխաղացման համար անհրաժեշտ է որոշակի ֆինանսավորում՝ ըստ ցանկության կամ աջակցություն կայքի գովազդի համար (կայքի url-ի և նկարագրության տեղադրում սոցիալական էջերում, բլոգերում, լրատվական կայքերում և այլուր) : Կայքը հնարավորություն է տալիս IT մասնագետներին և գործատուներին գտնել միմյանց մեկ թվային հարթակում:

Կայքում լրացումների կամ խորհուրդների համար կարող եք գրել մեզ:
en_USEnglish