fbpx

ARM DIGITAL
Pan-Armenian Digital Platform

ARM DIGITAL platform is created to unite all Armenian specialists in one digital platform. A free professional blog is already available on the site, where you can publish professional materials and courses.

Who can create a business page on pan-Armenian digital platform ARM Digital?

On the ARM digital digital platform can register: designers, marketers, programmers, teachers, lawyers, accountants, journalists, bloggers, youtubers, photographers, translators...

The Pan-Armenian Digital Platform will give you the opportunity to find new partners in Armenia and abroad. ARM Digital is one digital platform for all professionals living in Armenia and abroad.

Creating a business page by status

The steps of the registration
Registration

Register by email only. and fill out the form.

Selecting a section

Select the section in which you want to open your business page. 

Creating a page

Place your logo, portfolio, contact information, etc.

Administering

Manage and modify your business page at any time.

Selecting a section
Registration
Creating a page
Administering

Why create a business page on a pan-Armenian digital platform?

Every professional/company needs a business page to find new partners. You can put your portfolio, logo, website, contact information, etc. on business pages.

Creating a business page on a social networking site will give you the opportunity to try to place ads yourself, but the rising cost of advertising will eventually force you to look for other ways to find partners. We will promote your business page for free and help you find new partners in Armenia and abroad:

How to develop a business in the network?

ARM Digital թվային հարթակում կարելի է գտնել նոր գործընկերներ, որոնց հետ միասին կարող եք սկսել կամ զարգացնել ձեր օնլայն բիզնեսը: Փնտրեք ըստ մասնագիտություն, կարգավիճակի, գնային սանդղակի և այլն:

If you want to create an online store and sell your goods in Armenia and abroad, you will need different specialists. You will find programmers, marketers, accountants, translators and other professionals.

How to find new partners?

This question may arise from both the specialist and the employer.
We need a certain environment in which it will be possible to view the resume of each specialist. We created this environment on pan-Armenian digital platform ARM Digital.

Գործատուն կկարողանա շատ ավելի արդյունավետ օգտագործել ժամանակը՝ գտնելով բոլոր մասնագետներին մեկ թվային հարթակում, և ուսումնասիրել նրանց բիզնես էջերը:

Frequently Asked Questions

Each User can create one free business page. :

You can also use paid packages to create several business pages . For example, when you do translations and teach foreign languages, you can create 2 business pages: translation and courses in sections.

The business page is valid for 365 days, after which you can reconfirm it for free.

Կարող եք հրապարակել ձեր պորտֆոլիոն, լոգոն, ընտրել էջի նկարը, տեղադրել հղումները դեպի սոցիլական ցանցեր, ձեր վեբ կայքը և այլ կոնտակատային տվյալներ: Կարևոր է նաև նշել ձեր կարգավիճակը ( internship, freelance, ԱՁ կամ ՍՊԸ ), մասնագիտությունը, հմտությունները, գրել ձեր աշխատանքային փորձի, հմտությունների, առավելությունների մասին և այլն :

Files in .pdf .jpg .png formats are allowed. For example, you can use .png or .jpg files for your portfolio and .pdf files for your resume. The maximum upload limit for each file is 6 megabytes. :

Any new page created is checked. It usually takes 20 to 30 minutes to validate the page. After the validation, you will receive an email when your business page is published. 

Um eine verifizierte Seitenmarkierung zu erhalten, müssen Sie uns ein beliebiges Dokument schicken, das die auf Ihrer Seite ausgefüllten Informationen bestätigt. Sie können es an die Verifizierungsseite senden.

You can receive emails to the email address associated with your website account.

en_USEnglish